ΠΛΙΡΟΦΟΡΙΕΣ

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες - Πίνακας αυτοαξιολόγησης -
Quadro europeo comune di riferimento per le lingue- Scheda per l'autovalutazione -


Διπλώματα της Ιταλικής Γλώσσας.  ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.                           Τα πιό σημαντικά διπλώματα για την ιταλική γλώσσα:                         


Livello A1-2 Elementare
Livello B1 Intermedio
Livello B2  Medio
Livello C1 Avanzato
Livello C2 Superiore
Celi 1 Università di PerugiaCeli 2 Università di PerugiaCeli 3 Università di PerugiaCeli 4 Università di PerugiaCeli 5 Università di Perugia
κρατικό α1-2 ΚΠΓκρατικό β1 ΚΠΓκρατικό β2 ΚΠΓΚΠΓ κρατικό γ1ΚΠΓ κρατικό γ2
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 1
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 2
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 3
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 4
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 5

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ CELI PERUGIACSS Accordion Slider
1. Eξετάσεις δίπλωμα CELI - Università per stranieri di Perugia -

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μαρτίου 2020 - επίπεδο - Α2 - Β1 - Β2


• Γραπτή εξέταση: 09.03.2020

• Προφορική εξέταση: το απόγευμα της ίδιας μέρας

• Εγγραφές: 13 έως 31 Ιανουαρίου 2020

2. Eξετάσεις δίπλωμα CELI Università per stranieri di Perugia
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟY 2020 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-16 ΕΤΩΝ επίπεδο - Α2 - Β1 - Β2 ( CELI ADOLESCENTI )


• Γραπτή εξέταση: 16.05.2020

• Προφορική εξέταση: το απόγευμα της ίδιας μέρας

• Εγγραφές: 16 έως 27 Μαρτίου 2020
3. Eξετάσεις δίπλωμα CELI Università per stranieri di Perugia
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟY 2020 - επίπεδο - Α2 - Β1 - Β2 - C1 - C2 - ΕΔΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ


• Γραπτή εξέταση: 23.06.2020

• Προφορική εξέταση: από 24.06.2020

• Εγγραφές: 30 Μαρτίου έως 16 Απριλίου 2020
4. Eξετάσεις δίπλωμα CELI Università per stranieri di Perugia
DIPLOMA Istituto Italiano di Cultura di Atene ( Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών )


Για πληροφορίες: Καθημερινά (12.00-14.00) κ. Stefano Marcon στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών - Πατησίων, 47 10433 Αθήνα


τηλ. 2105242646 fax: 2105242714 E-mail: celi.iicatene@esteri.it
5. Eξετάσεις δίπλωμα CELI Università per stranieri di Perugia
ΟΔΗΓΙΕΣ και αιτήσεις εγγραφής: εδώ


Grazie all'Istituto Italiano di Cultura di Atene e al Dr. Stefano Marcon.

POSTS: