ΠΛΙΡΟΦΟΡΙΕΣ

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες - Πίνακας αυτοαξιολόγησης -
Quadro europeo comune di riferimento per le lingue- Scheda per l'autovalutazione -


Διπλώματα της Ιταλικής Γλώσσας.  ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.                           Τα πιό σημαντικά διπλώματα για την ιταλική γλώσσα:                         


Livello A1-2 Elementare
Livello B1 Intermedio
Livello B2  Medio
Livello C1 Avanzato
Livello C2 Superiore
Celi 1 Università di PerugiaCeli 2 Università di PerugiaCeli 3 Università di PerugiaCeli 4 Università di PerugiaCeli 5 Università di Perugia
κρατικό α1-2 ΚΠΓκρατικό β1 ΚΠΓκρατικό β2 ΚΠΓΚΠΓ κρατικό γ1ΚΠΓ κρατικό γ2
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 1
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 2
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 3
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 4
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 5ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ CELI Università per Stranieri di PERUGIA ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020


CERTIFICAZIONI di LINGUA ITALIANAΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - επίπεδο - A1- Α2 - Β1 - Β2 - C1 - C2 - ΕΔΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


• Γραπτή εξέταση: 23.11.2020

• Προφορική εξέταση: από 24.11.2020

• Εγγραφές: 14 Σεπτεμβρίου έως 01 Οκτωβρίου 2020

• Για πληροφορίες, αίτηση εγγραφής, εγγραφή on line πατήστε εδώ

• Για εγγραφή on line πατήστε εδώ


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟY 2020 - επίπεδο - Α2 - Β1 - Β2 - C1 - C2 - ΕΔΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ CELI ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

• Για αποτελέσματα των εξετάσεων πατήστε εδώDIPLOMA Istituto Italiano di Cultura di Atene ( Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών ) A2, B1, B2, C1, C2

• Για εγγραφή on line και αποτελέσματα πατήστε εδώ


POSTS: