Πληροφορίες

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες - Πίνακας αυτοαξιολόγησης -
Quadro europeo comune di riferimento per le lingue- Scheda per l'autovalutazione -


Διπλώματα της Ιταλικής Γλώσσας.  ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.                    Επέλεξα μόνο τα πιό σημαντικά διπλώματα για την ιταλική γλώσσα.


Livello A1-2 ElementareLivello B1 IntermedioLivello B2 MedioLivello C1 AvanzatoLivello C2 Superiore
Celi 1 Università di PerugiaCeli 2 Università di PerugiaCeli 3 Università di PerugiaCeli 4 Università di PerugiaCeli 5 Università di Perugia
κρατικό α1-2 ΚΠΓκρατικό β1 ΚΠΓκρατικό β2 ΚΠΓΚΠΓ κρατικό γ1ΚΠΓ κρατικό γ2
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 1
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 2
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 3
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 4
Istituto Italiano di Atene
Diploma livello 5ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ CELI PERUGIA ΠΕΡΙΟΔΟΣ  2019 ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΤΡΑ
Από την επόμενη εξεταστική CELI του Μαρτίου 2019 παύει να ισχύει η αρνητική βαθμολογία σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2019
Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Νοεμβρίου 2019 - όλα τα επίπεδα: Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5 - θα διεξαχθούν ως εξής:
• Γραπτή εξέταση: 18.11.2019
• Προφορική εξέταση: από 19.11.2019
Εγγραφές: 16 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2019

ΑΙΤΗΣΗ
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 02/10/2019), Ή ΜΕΣΩ COURIER
                                  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 

    • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό
    ταυτοπροσωπίας
    • Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με
    κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες
    • Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων (το πρωτότυπο)

Τα εξέταστρα κατατίθενται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αριθμ. 129/001080-49 (IBAN GR 9201 1012 9000 0012 9001 080 49) και είναι:

      CELI Impatto livello A1 μόνο 70 ευρώ (για ολόκληρη την εξέταση) 49 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά
      CELI 1 LIVELLO A2 μόνο 90 ευρώ (για ολόκληρη την εξέταση) 63 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά
      CELI 2,3,4,5 110 ευρώ (για ολόκληρη την εξέταση) 78 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά


ΠΡΟΣΟΧΗ Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 
    • Παρακαλείσθε κατά την αίτηση εγγραφής να δηλώσετε έγκαιρα και με επίσημα    δικαιολογητικά τυχόν σοβαρά αιτήματα τα οποία θα εξετασθούν και θα υιοθετηθούν εφόσον 
 δεν δημιουργούν προβλήματα στην οργάνωση του προγράμματος. Αλλαγές στις ώρες και τις μέρες των προφορικών μετά την κατάθεση των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

    • Σε περίπτωση που πέντε [5] ημέρες πρίν από την ημερομηνία έναρξης των γραπτών   εξετάσεων δεν λάβετε ειδοποίηση με το πρόγραμμα των εξετάσεων, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το γραφείο CELI στο 210 5242646 και fax: 210 5242714, Email: 
    celi.iicatene@esteri.it 


ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ CELI ΜΕΣΩ COURIER >>>>ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ CELI >>>>>

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 >>>>>>
DIPLOMA Istituto Italiano di Cultura di Atene (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών )


εγγραφή

Για πληροφορίες:  Καθημερινά (12.00-14.00) κ. Stefano Marcon
στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών  - Πατησίων, 47 10433 Αθήνα
τηλ. 2105242646  fax: 2105242714  E-mail: celi.iicatene@esteri.it 

GRAZIE ALL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ATENE e al Sig. Stefano Marcon.

POSTS: