Α.Ε.Ι. ΙΤΑΛΙΑΣ

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για όλα τα Πανεπιστήμια στo site του Υπουργείο Παιδείας  της Ιταλίας   UNIVERSITALY.ΙΤ 


Σε γενικές γραμμές, προσπαθώντας είμαστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι, η πρόσβαση στις σχολές των Ιταλικών Πανεπιστημίων μπορεί να γίνει είτε προγραμματισμένη (accesso programmato) όπως στην περίπτωση των σχολών Ιατρικής και χειρουργικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής κλπ, είτε μη προγραμματισμένη όπως στην περίπτωση των σχολών Νομικής, Φιλοσοφίας, Εκπαιδευτικών Επιστημών, Μηχανικών, Οικονομικών Σπουδών κλπ. Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά τις σχολές που απαιτούν προγραμματισμένη πρόσβαση, προβλέπεται διαγώνισμα πρόσβασης σε εθνικό επίπεδο και μόνο μετά τη διεξαγωγή του οποίου έχετε δικαίωμα εγγραφής (immatricolazione) στην προεπιλεγμένη σχολή.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας (MIUR) εκδίδει τις εγκυκλίους (BANDI) όπου περιλαμβάνονται όλες οι διαδικασίες για την πρόσβαση στις εξετάσεις, με τις αντίστοιχες διαθέσιμες θέσεις για καθε Πανεπιστήμιο, τις ημερομηνίες των εξετάσεων κλπ. Όσον αφορά τις σχολές που δεν απαιτούν προγραμματισμένη πρόσβαση (ανοιχτός αριθμό
ς εισακτέων), ενδέχεται να διεξαχθει ένα διαγώνισμα γνώσης της ιταλικής γλώσσας η ένα διαγώνισμα πολλαπλών επιλογών που σχετίζεται με την επιθυμητή σχολή που θα ακολουθηθεί.Τα ιταλικά Πανεπιστήμια, διατηρώντας τη δίκη τους αυτονομία δύνανται να αποφασίσουν για τη διεξαγωγή ενός διαγωνισματος με βάση τις εσωτερικές ανάγκες τους, ωστόσο σε κάθε περίπτωση το διαγώνισμα δεν είναι δεσμευτικό, υπό την έννοια ότι σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν περάσει πρέπει να παρακολουθήσει μαθήματα ανάκαμψης κατά τη διάρκεια του έτους παράλληλα με τα κανονικά μαθήματα του επιλεγμένου κύκλου σπουδών, παρ’ολα αυτά η παρουσία του διαγωνισματος είναι απολύτως απαραίτητη.

Χάρτης Πανεπιστήμια ΙταλίαςΤο τεστ Ιατρικής και σχολές με προγραμματισμένη πρόσβασηMEDICINA e CHIRURGIA
Το τεστ Ιατρικής Χειρουργικής  και  Οδοντιατρική - 3 Σεπτ. 2019  - είναι δομημένο σε 60 ερωτήσεις με πολλαπλές απαντήσεις. Για κάθε μία από αυτές ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει μεταξύ 5 απαντήσεων, εκ των οποίων μόνο μία είναι η σωστή. Για να απαντήσετε σε όλες τις εξήντα ερωτήσεις έχετε 100 λεπτά. Οι ερωτήσεις υποδιαιρούνται σύμφωνα με τα θέματα της ιατρικής εξέτασης: Κουλτουρα 12 ερωτήσεις, Λογική 10, Βιολογία 16, Χημεία 16, Φυσική και Μαθηματικά 6. Για κάθε σωστή απάντηση +1,5 βαθμούς, για κάθε λάθος απάντηση -0,4 μονάδες, για αποχή 0 μονάδες. Τεστ εισαγωγής στην Ιατρική και Οδοντιατρική σχολή 2018

Ο αριθμός των θέσεων στα Ιατρικά Πανεπιστήμια της Ιταλίας 2019-20:

1. Το πρώτο βήμα για την εγγραφή στο τεστ ιατρικής και οδοντιατρικής (ή σε άλλη σχολή) είναι να εγγραφείτε στο site Universitaly.it, του Πανεπιστημίου (επίσης στα αγγλικά) του Υπουργείου Παιδεία της Ιταλίας MIUR. Είναι δυνατή η εγγραφή από τις 3 έως τις 25 Ιουλίου 2019.

2. Μετά την εγγραφή στο Universitaly πρέπει να συνδεθούμε και να επιλέξουμε την προγραμματισμένη πρόσβαση (accesso programmato) και πρέπει να επιλέξουμε την σχολή  που θέλουμε να παρακολουθήσουμε.


Για περισσότερες πληροφορίες  και υποστήριξη (φυσικα δωρεαν), επικοινωνήστε μαζί μας. 
Ιταλικά πανεπιστήμια στην αγγλική γλώσσα και ΤΟ ΤΕSΤ ΙΜΑΤΕδώ και µερικά χρόνια, κάποια ιταλικά Πανεπιστήμια προσφέρουν διαφορές σχολές, ειδικότητες και μαστερ, στην αγγλική γλώσσα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα μαθήματα, όπου απαιτείται περιορισμένος αριθμός (προγραμματισμένη πρόσβαση), είναι απαραίτητο να λάβετε στο τεστ IMAT (International Medical Admissions Test), η εξέταση οργανώνεται από το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης  της Ιταλίας MIUR σε συνεργασία με την Cambridge Assessment Admissions Testing.


Η εξέταση 2019 Αγγλικής Ιατρικής θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 στα ξένα πανεπιστήμια που αναφέρονται στον πίνακα Α που επισυνάπτεται στο επίσημο διάταγμα και θα αποτελείται από 60 ερωτήσεις (με 5 επιλογές απόκρισης) χωρισμένες ως εξής:
 • 12 ερωτήσεις γενικού πολιτισμού, 
 • 10 ερωτήματα λογικής συλλογιστικής 
 • 18 ερωτήματα βιολογίας, 
 • 12 θέματα χημείας, 
 • 8 θέματα φυσικής και μαθηματικά.

Ο διαθέσιμος χρόνος για τους υποψηφίους θα είναι 100 λεπτά και για την αξιολόγηση της δοκιμής θα απονεμηθούν 90 βαθμοί, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 


 • 1,5 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση, 
 • -0,4 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση, 
 • 0 βαθμοί για κάθε απάντηση που δεν δίνεται.

TEST IMAT past - paper 2018 Το πτυχίο της ιατρικής στα αγγλικά είναι ενεργό σε 12 ιταλικά πανεπιστήμια, και συγκεκριμένα: • Bari 42 ( Θέσεις 2019/20 )
 • Bologna 75 
 • Messina 30 
 • Milano Statale 34 
 • MilanoBicocca 22 
 • Napoli Federico II 15 
 • Napoli Vanvitelli 40 
 • Padova 54 (new)
 • Pavia 70 
 • Roma Sapienza 38 
 • Roma Tor Vergata 25 
 • Torino 70 
 • Odo.  Siena 28 
POSTS: