Α.Ε.Ι. ΙΤΑΛΙΑΣ

MEDICINA e CHIRURGIA
Το τεστ Ιατρικής και Χειρουργικής είναι δομημένο σε 60 ερωτήσεις με πολλαπλές απαντήσεις: για κάθε μία από αυτές ο υποψήφιος πρέπει να επιλέξει μεταξύ 5 απαντήσεων, εκ των οποίων μόνο μία είναι η σωστή. για να απαντήσετε σε όλες τις εξήντα ερωτήσεις έχετε 100 λεπτά. Οι ερωτήσεις υποδιαιρούνται σύμφωνα με τα θέματα της ιατρικής εξέτασης: Κουλτουρα 2 ερωτήσεις, Λογική 20 ερωτήσεις, Βιολογία 18 ερωτήσεις, Χημεία 12 ερωτήσεις, Φυσική και Μαθηματικά 8 ερωτήσεις. Για κάθε σωστή απάντηση +1,5 βαθμούς, για κάθε λάθος απάντηση -0,4 μονάδες, για αποχή 0 μονάδες. Τεστ εισαγωγής στην Ιατρική σχολή 2017

POSTS: