- Μαθήματα ιταλικής γλώσσας -

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών on line με Ιταλό καθηγητή
Μάθετε ιταλικά από ιταλόφωνο καθηγητή. Τα μαθήματα γίνονται μέσω του επικοινωνιακού συστήματος SKYPE™ + web cam. Θα μάθετε να γράφετε, να μιλάτε και να καταλαβαίνετε την ιταλική γλώσσα. Παραδίδονται επίσης και μαθήματα Λογοτεχνίας και Ιστορίας. Επιπλέον, οργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για καθηγητές ιταλικών καθώς και προετοιμασία για τα Ιταλικά Πανεπιστήμια και τις εξετάσεις CELI του Πανεπιστημίουτης Perugia.Τα βιβλία για τα μαθήματα σε ξένους είναι από το Πανεπιστήμιο της Perugia, το οποίο θεωρείται ως ο αρχαιότερος και πιο αξιόλογος θεσμός που σχετίζεται με την εκπαίδευση και δραστηριότητες στον χώρο της έρευνας καθώς επίσης και στη διάδοση της ιταλικής γλώσσας σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Πανεπιστήμιο της Perugia οργανώνει εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος (Celi - certificazioni lingua italiana) σε όλο τον κόσμο και φυσικά και στη Ελλαδα με την σινεργασεια του Ιταλικό μορφωτικό Ινστιτουτο Αθηών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες στης σελιδες του Blog, η προσωπική μου ιστοσελίδα ειναι italikaonline.gr GRAZIE INFINITE!!!

POSTS: