Εργαστήρια Ιταλικής Γλώσσας


Ειδικά Εργαστήρια για την προετοιμασία εξετάσεων Ιταλικής Γλώσσας.          
Για όλα τα επίπεδα και για όλα τα διπλοματα
Τα εργαστήρια θα γίνουν ένα η δύο μήνες πριν από τις εξετάσεις και απευθύνονται στους μαθητές που επιθυμούν και θέλουν μια εξειδικευμένη προετοιμασία για τα τεστ  Ιταλικής Γλώσσας, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαλέξουν ακόμα και μια απο της πέντε ενότητες  που  προβλέπονται  στο τεστ ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

εδώ το fac-simile απο της τέσσερις προβες ( εκτός το προφορικό )

POSTS: