- Μαθήματα ιταλικής γλώσσας -

Μαθημάτα ιταλικής γλώσσαςLezioni di Lingua Italiana on line con insegnante di madre lingua - Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών on line με Ιταλό καθηγητή μητρικής γλώσσας

Ιδιαίτερα μαθήματα ιταλικών on line με Ιταλό καθηγητή και προετοιμασία για όλες τις πιστοποιήσεις της ιταλικής γλώσσας. Mια πραγματική εκμάθηση και επαφή με τη γλώσσα, με τη σωστή προφορά, τις σωστές εκφράσεις και γραμματικές δομές ώστε να κατανοήσετε την Ιταλική και να εκφράζεστε σωστά σε κάθε...

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ CELI Università per Stranieri di PERUGIA ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - επίπεδο - A1- Α2 - Β1 - Β2 - C1 - C2 -ΕΔΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


• Γραπτή εξέταση: 23.11.2020


•Προφορική εξέταση: από 24.11.2020


• Εγγραφές: 14 Σεπτεμβρίου έως 01 Οκτωβρίου 2020


• Για περισσότερες πληροφορίες click εδώ

Δίπλωμα CELI Perugia - Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2019


Complimenti ad Anastasia St. per aver superato l'esame CELI 5 - livello C2  ( αριστη γνώση ) - con punteggio finale B, dell'Università per Stranieri di Perugia. Sessione giugno 2019.

Congratulazioni a Danai M. per aver superato l'esame CELI 4 - livello C1  ( πολύ καλή γνώση ) - con punteggio finale B, dell'Università per Stranieri di Perugia. Sessione giugno 2019.

Εργαστήρια Ιταλικής Γλώσσας


Ειδικά Εργαστήρια για την προετοιμασία εξετάσεων Ιταλικής Γλώσσας.          
Για όλα τα επίπεδα και για όλα και διπλοματα

Τα εργαστήρια θα γίνουν ένα η δύο μήνες πριν από τις εξετάσεις και 
απευθύνονται στους μαθητές που επιθυμούν και θέλουν μια εξειδικευμένη προετοιμασία για τα τεστ  Ιταλικής Γλώσσας, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαλέξουν ακόμα και μια απο της πέντε ενότητες  που  προβλέπονται  στο τεστ ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

εδώ το fac-simile απο της τέσσερις προβες ( εκτός το προφορικό )

Iταλο Καλβίνο, Οι αόρατες πόλεις.

"L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio."


Italo Calvino, Le città invisibili.


"Η κόλαση των ζωντανών δεν είναι κάτι που θα είναι. Αν υπάρχει μια κόλαση είναι αυτή που υπάρχει ήδη εδώ, η κόλαση που κατοικούμε καθημερινά, που διαμορφώνουμε με τη συμβίωσή μας. Δυο τρόποι υπάρχουν για να μην υποφέρουμε. Ο πρώτος είναι για πολλούς εύκολος: Να αποδεχθούν την κόλαση και να γίνουν τμήμα της μέχρι να μην βλέπουν πια. Ο δεύτερος είναι επικίνδυνος και απαιτεί συνεχή προσοχή και διάθεση για μάθηση: Να προσπαθήσουμε να μάθουμε και να αναγνωρίσουμε ποιος και τι, μέσα στην κόλαση, δεν είναι κόλαση, και να του δώσουμε διάρκεια, και να του δώσουμε χώρο."


Iταλο Καλβίνο, Οι αόρατες πόλεις.


"The hell of the living is not something that will be. If there is one, it is what is already here, the hell we live in every day, that we make by being together. There are two ways to escape suffering it. The first is easy for many: accept the hell, and become such a part of it that you can no longer see it. The second is risky and demands constant vigilance and apprehension: seek and learn to recognize who and what, in the midst of hell, are not hell, and then make them endure, and give them space."


Italo Calvino, Invisible Cities.


OMAGGIO a ORIANA FALLACI - tratto da : Niente e così sia - Rizzoli Editore -


Era entrata con piccoli passi esitanti, la prudenza dei bambini quando voglion qualcosa. Appoggiata ad una valigia, s'era messa a fissarmi dondolando un piede su e giù. Fuori era novembre, il vento invernale gelava i boschi della mia Toscana.

- È vero che parti?

- Sì, Elisabetta.

- Allora resto a dormire con te.

Le avevo detto va bene, era corsa a prendere il pigiama e il suo libro dal titolo La vita delle piante, poi m'era venuta accanto nel letto: minuscola, indifesa, contenta. Fra qualche mese avrebbe compiuto i cinque anni. Tenendola stretta m'ero messa a leggerle il libro, d'un tratto m'aveva puntato gli occhi negli occhi e posto quella domanda.

- La vita, cos'è?

Io coi bambini non sono brava. Non so adeguarmi al loro linguaggio, alla loro curiosità. Le avevo dato una risposta sciocca, lasciandola insoddisfatta.

- La vita è il tempo che passa fra il momento in cui si nasce e il momento in cui si muore.

- E basta?


POSTS: