- Μαθήματα ιταλικής γλώσσας -


Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών με Ιταλό καθηγητή


MATHIMATA  
Μαθήματα on line ιταλικής γλώσσας για ολα τα διπλώματα
Εργαστήρια για τα διπλώματα (αποκλιστικι προετοιμασία)
Δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων Γλυφάδα και Νότια Προάστια
Σεμινάρια καθηγητων (μεθοδολογία διδασκαλίας)
Προετοιμασία Πανεπιστήμια ΑΕΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
Στήριξη σε μαθήματα στα ιταλικα Πανεπιστήμια
Στήριξη για Πτυχιακές Εργασίες Πανεπιστήμια ΑΕΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
Μαθήματα ιστορίας και λογοτεχνίας
Lezioni di sostegno a studenti italiani
  ΥΠΙΡΕΣΙΕΣ  
Εμπορική αλληλογραφία και στηριξη στης επαφες με ιταλικες εταιρειες (Γραμματεας οn line)
Υπηρεσίας Διερμινεας
Μεταφράσεις Ιταλικά - Ελληνικά - Ελληνικά - Ιταλικά


Le città invisibili: TECLA, di ITALO CALVINO - einaudi editore -

Le città e il cielo.

Chi arriva a Tecla, poco vede della città, dietro gli steccati di tavole, i ripari di tela di sacco, le impalcature, i ponti di legno sospesi a funi o sostenuti da cavalletti. E alla domanda: – Perché la costruzione di Tecla continua cosí a lungo? – gli abitanti senza smettere d’issare secchi, di calare fili a piombo, di muovere in su e giù lunghi pennelli. – Perché non cominci la distruzione, – rispondono. E richiesti se temono che appena tolte le impalcature la città cominci a sgretolarsi e a andare in pezzi, soggiungono in fretta, sottovoce: – Non soltanto la città. Se, insoddisfatto delle risposte, qualcuno applica l’occhio alla fessura d’una staccionata, vede gru che tirano su altre gru, incastellature che rivestono altre incastellature, travi che puntellano altre travi. – Che senso ha il vostro costruire? – Dunque – Qual è il fine d’una città in costruzione se non una città? Dov’è il piano che seguite, il progetto?– Te lo mostreremo appena terminata la giornata; ora non possiamo interrompere, – rispondono. Il lavoro cessa al tramonto. Scende la notte sul cantiere. È una notte stellata. – Ecco il progetto, – dicono.


"L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio."

ITALO CALVINO, Le città invisibili.

NATALIA GINZBURG “Cosa deve starci a cuore nell’educazione”

NATALIA GINZBURG - Le piccole virtù – (Edizioni Einaudi Torino)

Al rendimento scolastico dei nostri figli, siamo soliti dare un'importanza che è del tutto infondata.
E anche questo non è, se non rispetto, per la piccola virtù del successo. Dovrebbe bastarci che non restassero troppo indietro agli altri, che non si facessero bocciare agli esami; ma noi non ci accontentiamo di questo; vogliamo, da loro, il successo, vogliamo che diano delle soddisfazioni al nostro orgoglio.Se vanno male a scuola, o semplicemente non così bene come noi pretendiamo, subito innalziamo fra loro e noi la bandiera del malcontento costante; prendiamo con loro il tono di voce imbronciato e piagnucoloso di chi lamenta un'offesa. Allora i nostri figli, tediati, s'allontanano da noi.

POSTS: